Loading...

Dowiedz się

czy masz alergię wypełniając nasz test

Wypełnij test alergiczny, aby sprawdzić, jakie jest ryzyko wystąpienie alergii u Twojego dziecka.

Sprawdź gdzie są

najbliższe terminy konsultacji alergologa

o projekcie

Celem projektu jest ograniczenie wpływu chorób alergicznych na zdrowie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez edukację, realizację badań przesiewowych, poprawę dostępności leczenia oraz monitorowanie leczenia za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. W projekcie wykorzystywane są nowoczesne rozwiązanie teleinformatyczne pozwalające na prowadzenie masowych badań przesiewowych w kierunku chorób alergicznych u dzieci w wieku szkolnym. Narzędzie jest dodatkowo wyposażone w funkcjonalności pozwalające na prowadzenie działań edukacyjnych oraz zwiększenie dostępności do leczenia poprzez udostępnienie użytkownikom aktualizowanej w czasie rzeczywistym bazy informacji na temat dostępnych świadczeń w zakresie opieki alergologicznej i warunków ich realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych w regionie zamieszkania użytkownika. Algorytm, który jest wykorzystany jako test diagnostyczny, został przed rozpoczęciem głównego badania poddany walidacji. Dodatkowo, samo narzędzie teleinformatyczne zostało przetestowane w badaniu pilotażowym. Elementem funkcjonalnym narzędzia będzie aplikacja mobilna posiadająca wszystkie funkcjonalności web aplikacji wraz z modułem zarządzania terapią z poziomu pacjenta.

Narodowy Program Zdrowia

Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.